Gigantisk huske på Voss

Nytt lekeområde på Knutepunkt Voss.

Området rundt Voss stasjon er nylig rustet opp med bl.a. et nytt hotell, en ny gondol samt kontorbygget Knutepunktet. Like utenfor kontorbygget er det anlagt en lekeplass.
Her har Sandvik Play langt fallunderlag i friske farger og installert en gigantisk huske.

Den gigantiske husken er modellen Giga Frankfurt og kan leveres i to modeller, enkel og dobbel huske.

Huskene er laget av en limtredragere av lerk. Denne må du få med deg neste gang du er på Voss.

Vi vil takke Anleggsgartnermester Wikholm for oppdraget.Flere referanseprosjekter: