Korona pandemien påvirker leveringsbetingelsene våre


Vi i Sandvik Play, i likhet med resten av verden står overfor en svært spesiell situasjon. Det er en global COVID-19 krise som innebærer store konsekvenser for oss alle.

Sandvik Play AS informere herved alle våre kunder og samarbeidspartnere om at de rådende forhold betegnes som Force Majeure og at det kan gjøres unntak fra normale forpliktelser i gjeldende avtaleverk.

Vi opplever at våre produsenter stenger ned fabrikkene eller begrenser produksjonen kraftig. Transportørene sliter også på grenseovergangene og det kan derfor forventes store forsinkelser i vareleveransene, som følge av COVID-19. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt ytterste for å holde våre kunder orientert om eventuelle endringer.

På grunn av de store valutasvingningene, vil også alle priser på nettsiden dessverre være missvisende. På grunn av usikkerheten både med hensyn til levering og pris, ber vi om deres forståelse for at Sandvik Play AS må ta forbehold om endringer på dette i tiden fremover.

Sandvik Play følger situasjonen tett og vi gjør vårt ytterste for å finne den mest optimale løsningen gjennom denne vanskelige tiden. Vi har igangsatt forebyggende tiltak i hele organisasjonen og følger hele tiden Helsedirektoratets anbefalinger. Vi vil gjøre alt vi kan for å fortsette driften så normal som mulig. Vi praktiserer hjemmekontor ordning og er tilgjengelig på telefon og e-post.

Om du har noen spørsmål, kontakt din kontaktperson i Sandvik Play AS eller send e-post til salg@sandvikplay.no

Med ønsker om fortsatt godt samarbeid,Vennlig hilsen
Sandvik Play AS
Bergen 20. mars 2020